Doświadczenie i kwalifikacje

Marta

doświadczenie zawodowe

 • od 2008 roku pracuję w ogólnopolskiej organizacji pozarządowej realizując dla niej projekty kierowane do młodzieży i dorosłych
 • od 2013 roku prowadzę szkolenia, warsztaty i doradztwo dla szkół (nauczycieli, uczniów), organizacji pozarządowych, studentów, urzędników i osób prywatnych
 • współpracowałam min. z COP z Konina, ZLOP z Zielonej Góry, ORKE z Warszawy, Szansą z Głogowa, Aktywni.eu z Łodzi czy z ogólnopolskim OHP i NIW; byłam trenerem w projekcie Przywództwo edukacyjne, w którym prowadziłam zajęcia dla dyrektorów wrocławskich i legnickich szkół oraz w projekcie Ekspert wspomagania – to cykl szkoleń dla nauczycieli w Bydgoszczy i Polanicy.
 • jako trenerka, konsultantka, coach wspieram nauczycieli współpracując z Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Percepti Edukacja – (moje tematy to m.in. neurodydaktyka, ocenianie wspierające, rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, procesowe wspomaganie, dobrostan, kompetencje liderskie)
 • od czasu do czasu z przyjemnością wcielam się w rolę prowadzącego/konferansjera podczas gali, koncertów, imprez plenerowych
 • pracowałam z dziećmi i młodzieżą w szkołach i przedszkolach oraz w Dziennym Ośrodku Młodzieżowym DOM Fundacji Możesz Inaczej jako nauczyciel i socjoterapeuta
 • pełniłam rolę kierownika i wychowawcy podczas kolonii i zimowisk organizowanych dla dzieci i młodzieży
 • mam doświadczenie pracy w telewizji – przygotowywałam programy i reportaże o charakterze społecznym w regionalnej TVP

kwalifikacje 

 • jestem absolwentką Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Szczecińskiego na kierunkach ekonomia, zarządzanie i teologia
 • ukończyłam także min.:
  • studia podyplomowe z zakresu socjoterapii,
  • szkołę trenerską CEL we Wrocławiu i szkołę trenerów FLIS w Głogowie
  • kurs Coaching Zarządzanie i Przywództwo organizowany przez Jurewicz&Jakubczak S.C.
  • szkolenia przygotowujące do pełnienia roli eksperta wspomagania szkół i przedszkoli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych – w ramach projektu „Moje kompetencje – Twój sukces”
  • oraz wiele szkoleń i kursów wspierających mnie w mojej pracy 

moje wpisy na blogu PERCEPTiEDUKACJA

miniRecenzje

Inspirator – czasopismo refleksyjnych nauczycieli FEDR

Konferencja naukowa 2021 „Nauczyciel-Rodzic-Dziecko” organizowana przez SSW Collegium Balticum

kursy online

autorskie narzędzia edukacyjne

 • jestem współautorką kart edukacyjnych „Weź zapytaj”:

Weź zapytaj! Karty rozwojowe

 

 

Przewiń na górę